Wachtwoord kwijt |
Gebruikersnaam    Wachtwoord    Onthouden    
Lesindeling - HSF de Morraruters
Lesindeling

 

Hier onder de lesindeling: Voor afmelden van de lessen graag 24 uur voor 

de lesdag bij: Laura Blokland: 06-25531725

 

Maandagavond zijn er extra dressuur of springlessen dan is 

de hal bezet vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Vrij rijden in de kleine  hal kan wel. 

Als er lessen zijn dan kan er worden vrij gereden tot een kwartier voor aanvang van de lessen

 

19.00 - 20.00 uur 

20.00 - 21.00 uur    

 

     

 

     

 

     
       
       
       
         

WOENSDAG:  Laura Blokland

Bixie Lessen      
17.00 - 17.45 uur      
Rianna Rinia      
Elske de Jong      
Corry Bijsterbosch      
Ilona Brehm      
Fimke Zeinstra      
Fimke Zeinstra      
       

WOENSDAG: Sabien Mollema (dressuur)

                           Martine Gramsbergen-Hoekstra (Springen)

18.00 - 18.50 uur 

18.50 - 19.40 uur

19.40- 20.30 uur

20.30 - 21.30 uur

Aukje Dijkstra

Maaike Brandsma

  Anneke Yntema

Ylse de Jong

Danielle Wester

  Danielle Norbruis

Esther Vrolijk

Janita Wildschut

Dian Snoek

Cees/Tineke de Vries
Marieke de Jong

Annemarie Bouma

Anneke Heida

Carolyn Fekkes
Elise de Kroon Jolanda Bouma   Japke Haytema
  Maria Rinia   Baukje Bouma
       

DONDERDAG:  Diana Hospes - Postma

18.00 – 18.50 uur

18.50 - 19.40 uur 

19.40 - 20.30 uur

20.30 - 21.30

Brecht Ruiter

Gonnica de Bruin

Trudy Eekma Grietsje de Boer

Marije de Vries

Sandra v/d Zee

Monique Bijsterbosch Sijtske de Jong 

Anne Janke Prins

Iris de Boer

Nynke Bijsterbosch Trijntje de Boer

Amarins Lyklema

Sippy de Jong

Renske Anne Nauta Monique Topeeters
Iris Ybema Regina Boekema    
       
         

VRIJDAG: Liesbeth v/d Wal: MENLESSEN

18.30 - 19.30 uur 19.30 - 20.30 uur 20.30 - 21.30 uur  
  Piet de Boer Henk Rosier  
  Cees de Vries Netty Groot  
  Herman de Bruin Piertje/Gert  
  Tineke Wester Julius Kuipers