Wachtwoord kwijt |
Gebruikersnaam    Wachtwoord    Onthouden    
Lesindeling - HSF de Morraruters
Lesindeling

 

Hier onder de lesindeling: Voor afmelden van de lessen graag 24 uur voor 

de lesdag bij: Laura Blokland: 06-25531725

 

Maandagavond zijn er extra dressuur of springlessen dan is 

de hal bezet vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Vrij rijden in de kleine  hal kan wel. 

Als er lessen zijn dan kan er worden vrij gereden tot een kwartier voor aanvang van de lessen

 

19.00 - 20.00 uur 

20.00 - 21.00 uur    

 

     

 

     

 

     
       
       
       
         

WOENSDAG:  Laura Blokland

Huisvrouwen Les Bixie Lessen Bixie Lessen  
09.15 - 10.15 uur 16.15 - 17.00 17.00 - 18.00  
Tsjikke de Bruin Ilse de Vries Corry Bijsterbosch  
Gerda Brinksma Maaike de Jong Elske de Jong  
Immie Eekma Marian Bijsterbosch Fimke Zeinstra  
Akke Breeuwsma Zella Fongers Sanne Dijkstra  
Anja Kuipers   Ilona Brehm  
Herma Bakker   Rihanna Rinia  
       

WOENSDAG: Sabien Mollema (dressuur)

                           Martine Gramsbergen-Hoekstra (Springen)

18.00 - 18.50 uur 

18.50 - 19.40 uur

19.40- 20.40 uur

20.40 - 21.30 uur

Aukje Dijkstra

Maaike Brandsma

Maria Rinia Baukje Bouma

Ylse de Jong

Danielle Wester

Laura Blokland Danielle Norbruis

Esther Vrolijk

Janita Wildschut

Dian Snoek

Cees/Tineke de Vries
Marieke de Jong

Annemarie Bouma

Anneke Heida

Carolyn Fekkes
Elise de Kroon Jolanda Bouma Karin Oudesluys Japke Haytema
    Anneke Yntema  
       

DONDERDAG:  Diana Hospes - Postma (Dressuur en Springen)

18.00 – 19.00 uur

19.00 - 20.00 uur 

20.00 - 21.00 uur

 

Brecht Ruiter

Gonnica de Bruin

Trudy Eekma  

Marije de Vries

Sandra v/d Zee

Monique Bijsterbosch  

Anne Janke Prins

Iris de Boer

Trijntje de Boer  

Amarins Lyklema

Sippy de Jong

Renske Anne Nauta  
Iris Ybema Regina Boekema Grietje de Boer  
Nynke Bijsterbosch Monique Bijsterbosch Sijtske de Jong  
         

VRIJDAG: : MENLESSEN

18.30 - 19.30 uur 19.30 - 20.30 uur 20.30 - 21.30 uur  
  Julius Kuipers Piet de Boer  
  Cees de Vries Tsjikke de Bruin  
  Herman de Bruin Piertje/Gert  
  Tineke Wester