Wachtwoord kwijt |
Gebruikersnaam    Wachtwoord    Onthouden    
Lesindeling - HSF de Morraruters
Lesindeling

 

Hier onder de lesindeling: Voor afmelden van de lessen graag 24 uur voor 

de lesdag bij: Laura Blokland: 06-25531725

 

Maandagavond zijn er extra dressuur of springlessen dan is 

de hal bezet vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Vrij rijden in de kleine  hal kan wel. 

Als er lessen zijn dan kan er worden vrij gereden tot een kwartier voor aanvang van de lessen

         
         
         
           

WOENSDAG:  Laura Blokland

Huisvrouwen Les Bixie Lessen Bixie Lessen    
09.15 - 10.15 uur 16.15 - 17.00 17.00 - 18.00    
Tsjikke de Bruin Ilse de Vries Rihanna Rinia    
Gerda Brinksma Maaike de Jong Ilona Brehm    
Sandra v/d Zee Marrith Dijkstra      
Akke Breeuwsma Zella Fongers Sanne Dijkstra    
Anja Kuipers        
Herma Bakker        
         

WOENSDAG: Martine Gramsbergen-Hoekstra 

18.00 - 19.00 uur 

19.00 - 20.00 uur

20.00 - 21.00 uur

   

Aukje Dijkstra

Maaike Brandsma

Baukje Bouma    

Ylse de Jong

Marije Wiersma

Japke Haytema    

Elske de Jong

Marieke de Jong

Dian Snoek

   
Corrie Bijsterbosch

Elise de Kroon

Anneke Heida

   
Fimke Zeinstra Iris Ybema Cornelia Hobma    
  Janita Wildschut Cees/Tineke de Vries    
         

DONDERDAG:  Diana Hospes - Postma (Dressuur en Springen)

18.00 – 19.00 uur

19.00 - 20.00 uur 

20.00 - 21.00 uur

   

Brecht Ruiter

Carolyn Fekkes

Trudy Eekma    

Marije de Vries

Nynke Bijsterbosch

Sijtske de Jong    

Anne Janke Prins

Maria Rinia

Trijntje de Boer    

Amarins Lyklema

Sippy de Jong

Renske Anne Nauta    
Danielle Wester Regina Boekema Grietje de Boer    
  Monique Bijsterbosch      
           

VRIJDAG: : MENLESSEN

18.30 - 19.30 uur 19.30 - 20.30 uur 20.30 - 21.30 uur    
  Julius Kuipers Piet de Boer    
  Cees de Vries Tsjikke de Bruin    
  Herman de Bruin Piertje    
  Tineke Wester