Wachtwoord kwijt |
Gebruikersnaam    Wachtwoord    Onthouden    
Lesindeling - HSF de Morraruters
Lesindeling

 

Hier onder de lesindeling: Voor afmelden van de lessen graag 24 uur voor 

de lesdag bij: Laura Blokland: 06-25531725

 

Maandagavond zijn er extra dressuur of springlessen dan is 

de hal bezet vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Vrij rijden in de kleine  hal kan wel. 

Als er lessen zijn dan kan er worden vrij gereden tot een kwartier voor aanvang van de lessen

 

19.00 - 20.00 uur 

20.00 - 21.00 uur    

 

     

 

     

 

     
       
       
       
         

WOENSDAG:  Laura Blokland

Huisvrouwen Les Bixie Lessen Bixie Lessen  
09.15 - 10.15 uur 16.15 - 17.00 17.00 - 18.00  
Tsjikke de Bruin Ilse de Vries Rihanna Rinia  
Gerda Brinksma Maaike de Jong Ilona Brehm  
Sandra v/d Zee   Fimke Zeinstra  
Akke Breeuwsma Zella Fongers Sanne Dijkstra  
Anja Kuipers      
Herma Bakker      
       

WOENSDAG: Sabien Mollema (dressuur)

                           Martine Gramsbergen-Hoekstra (Springen)

18.00 - 19.00 uur 

19.00 - 20.00 uur

20.00 - 21.00 uur

 

Aukje Dijkstra

Maaike Brandsma

Baukje Bouma  

Ylse de Jong

Marije Wiersma

Japke Haytema  

Elske de Jong

Marieke de Jong

Dian Snoek

 
Corrie Bijsterbosch

Elise de Kroon

Anneke Heida

 
  Iris Ybema Janita Wildschut  
    Cees/Tineke de Vries  
       

DONDERDAG:  Diana Hospes - Postma (Dressuur en Springen)

18.00 – 19.00 uur

19.00 - 20.00 uur 

20.00 - 21.00 uur

 

Brecht Ruiter

Danielle Wester

Trudy Eekma  

Marije de Vries

Nynke Bijsterbosch

Sijtske de Jong  

Anne Janke Prins

Maria Rinia

Trijntje de Boer  

Amarins Lyklema

Sippy de Jong

Renske Anne Nauta  
Carolyn Fekkes Regina Boekema Grietje de Boer  
  Monique Bijsterbosch    
         

VRIJDAG: : MENLESSEN

18.30 - 19.30 uur 19.30 - 20.30 uur 20.30 - 21.30 uur  
  Julius Kuipers Piet de Boer  
  Cees de Vries Tsjikke de Bruin  
  Herman de Bruin Piertje/Gert  
  Tineke Wester    
       
       
openside("Facebook Like"); ?>