Wachtwoord kwijt |
Gebruikersnaam    Wachtwoord    Onthouden    
Lesindeling - HSF de Morraruters
Lesindeling

 

Hier onder de lesindeling: Voor afmelden van de lessen graag 24 uur voor 

de lesdag bij: Laura Blokland: 06-25531725

 

Maandagavond zijn er extra dressuur of springlessen dan is 

de hal bezet vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Vrij rijden in de kleine  hal kan wel. 

Als er lessen zijn dan kan er worden vrij gereden tot een kwartier voor aanvang van de lessen

         
         
         
           

WOENSDAG:  Laura Blokland

Huisvrouwen Les Bixie Lessen Bixie Lessen    
09.15 - 10.15 uur 16.15 - 17.00 17.00 - 18.00    
Tsjikke de Bruin Ilse de Vries      
Gerda Brinksma Maaike de Jong      
Sandra v/d Zee Marrith Dijkstra      
Akke Breeuwsma Zella Fongers      
Anja Kuipers Rhinna Rinia      
Herma Bakker Ilona Brehm      
         

WOENSDAG: Martine Gramsbergen-Hoekstra 

17.30 - 18.30 uur 

18.30 - 19.30 uur

19.30 - 20.30 uur

20.30 - 21.30 uur  

Sanna Dijkstra

Maaike Brandsma

Baukje Bouma Dian Snoek  

Ylse de Jong

Marije Wiersma

Janita Woldschut Anneke Heida  

Elske de Jong

Marieke de Jong

Aukje Dijkstra

Laura Blokland  
Corrie Bijsterbosch

Elise de Kroon

Cornelia Hobma

Japke Haitema  
Fimke Zeinstra Iris Ybema   Cees/Tineke de Vries  
Jolien Feenstra Marije de Vries      
         

DONDERDAG:  Diana Hospes - Postma (Dressuur en Springen)

18.00 – 19.00 uur

19.00 - 20.00 uur 

20.00 - 21.00 uur

   

Brecht Ruiter

Carolyn Fekkes

Trudy Eekma    

Danielle Wester

Nynke Bijsterbosch

Sijtske de Jong    

Amarina Lyklema

Maria Rinia

Trijntje de Boer    
 

Sippy de Jong

Renske Anne Nauta    
  Regina Boekema Grietje de Boer    
  Monique Bijsterbosch      
           

VRIJDAG: : MENLESSEN

18.30 - 19.30 uur 19.30 - 20.30 uur 20.30 - 21.30 uur    
  Julius Kuipers Piet de Boer    
  Cees de Vries Tsjikke de Bruin    
  Herman de Bruin Piertje    
  Tineke Wester